mIRCForum.Org Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları
mIRCForum.Org üzerinde sunulan hizmetlerin sadece kullanıcılarını bilgilendirmek olduğunu bilmeniz ve bu siteyi kullanarak aşağıdaki koşulları kabul etmiş sayılırsınız.


Bu hizmetlerde herhangi bir hak ihlali olduğunu düşünüyorsanız veya yayınlanan bilgilerden rahatsız oluyorsanız bilgi@mircforum.org adresinden irtibata geçmeniz rica olunur.

Kullanım Amaçları
Kullanıcılar, mIRCForum.Org üzerinde yapılan paylaşımların, yayımlanan yazıların ve görüntülerin yalnızca kişisel yorum, paylaşım veya tartışma amaçlı olduğunu, bunların dışında özellikle reklam ve tanıtım gibi herhangi bir amaç gütmeyeceklerini kabul ederler.

Kullanım Koşulları
Her mIRCForum.Org kullanıcısı, kendisinin adı soyadını ve e-posta adresini ilgili alanlara girerek mIRCForum.Org üzerinden Site Kullanım Koşulları sınırları çerçevesinde dilediği gibi paylaşım yapabilir, yazı ve görüntü yayımlayabilir.
Kullanıcı, mIRCForum.Org hizmetlerinden yararlandığı sırada,
E-posta adresi ve nicki ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisi sorumludur.

mIRCForum.Org hizmetlerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, mIRCForum.Org ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişisel bilgilerinin sorumluluğu kendisine aittir ve diğer kullanıcılarla oluşabilecek ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mIRCForum.Org ’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, mIRCForum.Org ’un bu görüş ve düşünceleri yayımlayıp, yayımlamamakta serbest olduğunu ayrıca bu görüş ve yorumları moderatörler aracılığıyla düzenleyip, imla hatalarını düzeltme hakkı bulunduğunu kabul eder.

mIRCForum.Org’da sunulan hizmetlere mIRCForum.Org tarafından belirlenen şekil dışında ve/veya yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı kabul eder.

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, uluslararası anlaşmalara aykırı içeriğe sahip mesaj veya yorum göndermemelidir.

Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını ve söz konusu yazışmalar ile ilgili tüm yayımlama, işleme ve çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, üçüncü kişilere devir ve temlik hakları dâhil olmak üzere 5846 sayılı ve 5.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda sayılan tüm mali hakların mIRCForum.Org ’a devredildiğini kabul eder.
Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemelidir.
Diğer kullanıcıların mIRCForum.Org sistemini kullanmasını olumsuz etkileyecek şekilde davranmamalıdır.

Kişi veya kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız veya kanun dışı materyal veya bilgiler yayımlamamalı, basıp çoğaltıp, dağıtmamalıdır.

Reklam yapmamalı, herhangi bir mal veya hizmet satmamalı veya satılmasına yönelik teklifte bulunmamalı, anket, yarışma veya zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
Kurallara aykırı davrandığı takdirde mIRCForum.Org ’un gerekli müdahalelerde bulunma ve kullanıcıyı hizmet dışına çıkarma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

Kanunlara göre iletilmesi yasak olan bilgileri iletmemeyi ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan verileri paylaşmamalıdır.

Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt etmemeli, yaymamalı, kötüye kullanmamalıdır.

mIRCForum.Org sisteminde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktardığı bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların mIRCForum.Org ’da gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olduğunu kabul eder.

mIRCForum.Org ’un Yetkileri
mIRCForum.Org herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı mIRCForum.Org ’un kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

mIRCForum.Org hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

mIRCForum.Org kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir.
Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı mIRCForum.Org sorumlu tutulmayacaktır.
mIRCForum.Org kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

mIRCForum.Org kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veya mIRCForum.Org sistemi içinde mIRCForum.Org tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.
Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir.
Bu hallerde kullanıcı, mIRCForum.Org ’dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

mIRCForum.Org kullanıcının mIRCForum.Org sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde kullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden mIRCForum.Org ’un sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.

mIRCForum.Org kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilave hizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

mIRCForum.Org kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekle yükümlüdür.

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğü

mIRCForum.Org , söz konusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.
Bu işlemler mIRCForum.Org Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.