Forum Düzeni
Etiketlenen Kullanıcılar Listesi

Like Tree7Beğeni
  • 3 Gönderen ArDa
  • 1 Gönderen Bade
  • 1 Gönderen Sanem
  • 1 Gönderen tugbu
  • 1 Gönderen NeoN

Seçenekler
Seçenekler
Stil
Üyelik tarihi: 09 Ocak 2021
Nereden: Ankara
Mesajlar: 371
Konular: 68
Cinsiyet:Bay
Mentioned: 9
Alınan Beğeni: 281
Verilen Beğeni: 267

Standart Programlama Temelleri

29 Mart 2021, 18:16
# 1
Programlama Temelleri


Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi ifade edilmesidir. Bunu yapabilmek için, kodlamaya geçilmeden önce tasarım aşamasında, problemi oluşturan varlıkların bilgisayarda ifade edilebilecek şekilde modellerinin oluşturulması gerekmektedir.

Programcı, çözülmesi gereken problemlerle ilgili kavram ve varlıkları, kullandıkları programlama dili ile bilgisayarda ifade etmeye çalışırlar gerçek dünyada insanların yaptığı gibi…

Program, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu sağlayarak, görevlerini ya da kullanılabilirliklerini geliştirmeye yarayan makine komutlarıdır. Bir başka deyişle var olan bir problemi çözmek amacıyla bilgisayar dili kullanılarak oluşturulmuş anlamlı ifadeler bütünüdür. Giriş değerlerini kullanarak istenilen çıkış değerlerinin elde edilebilmesi için bilgisayara iletilen komutlar dizisidir.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Veri girişi: Program, kullanıcıların veri girmesi ile başlar. Girilen veriler daha sonra işlenmek üzere hafızada saklanır.

Program: Veriler, programın yazılma şekline göre bir dizi işlemden geçirilir.

Sonuç: İşlenen veriler kullanıcıya aktarılır. Bilgisayar insanın komutlarla verdiği emirleri yerine getirir. Yani kullanıcı bilgisayara ne öğretirse onun karşılığını alır. Programdaki çözüm yolu yanlış ise bilgisayarın bulacağı sonuç ta yanlış olur.

Program Türleri


Sistem programları Her program, bir işletim sistemi üzerinde çalışır. İşletim sistemi, diğer programların çalışması için gerekli olan kaynakları ve ortamı sağlar.

Sürücüler (Driver) İşletim sistemi ile donanım aygıtları arasında iletişim sağlayan programlardır. Klavye ile yazılan yazıların algılanması için, klavyenin sürücü programı kullanılır. Uygulamalar İşletim sistemi üzerinde çalışan, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu işlevleri sağlayan programlardır.

Kavramlar

Programlama dili, program tasarımında sorulardan biri tasarlanan çözümlemeye uygun programlama dilini seçmektir.

ÖZET : Program, bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyen bir grup komuta (kod topluluğuna) verilen isimdir. Bu komutları veren kişiye programcı, komutların bütününe ise programlama dili denir.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

• Bir problemin çözümünde birden çok yol vardır. En uygun olanı seçmek, programcının yetenek ve tecrübesine bağlıdır.
• Kullanılacak programlama dili, çözülecek problemin niteliğine bağlı olarak seçilebilir. Hangi dilin seçileceğini belirleyen etkenlerin başında, verilerin işlenmesinde zaman tasarrufu yada komut sayısını sınırlamak olabilir
• Bir programlama dilinin belirli amaçlara hizmet eden bir çok deyimi vardır ve bu deyimler özel kodlarla ifade edilir. Programlama dillerinin ortak özellikleri vardır.
• Programlama dillerinin tümü simgesel’dir. Yani, bilgisayarın anlayacağı işlemleri insanların da anlayabileceği simgelerle ifade ederler. Örneğin program içinde yer alan write / print komutunun, yazma işlemini yerine getiren bir komut olduğu hemen anlaşılır. Bu simgeler, özel programlar yardımıyla bilgisayarın anlayabileceği bir biçime çevrilirler. Bu programlara derleyici adı verilir
• Programın yazımı, kaynak programın geçerli makine diline derleyici aracılığı ile çevrilmesi için bilgisayar ortamında bir yazım/editör programı yardımı ile, gerçekleştirilir.
• Programım yazımında anlaşılabilirlik ve okunabilirlik önem taşır.

• Program yazma, ilk kez yazma veya var olan programı geliştirme şeklinde olabilir.

• Programlar çoğunlukla ilk kez yazıldığından sonra üzerinde düzeltme ve geliştirmeler yapma gerektirir.

• Bu nedenle, diğer taraftan programlar bir kez kullanılmak için de hazırlanmaz bir süre sonra programa bakıldığında anlaşılabilir olma önemli olur.

• Açıklama satırları eklemek, program işlem kümelerini, yordamları, yapıları izlenebilir yapıda yazmak sonrada izlenebilmeye kolaylık sağlar.

• Değişkenlere, yordamlara işlev ve görevini anımsatacak isimler vermek, karar işlemlerini anlaşılır açıklıkta yazmak,
• okunabilirliğine yardım edecektir.

Kavramlar

Derleyici (Compiler) : Programlama dili ile yazılmış bir programı, makine dili ile yazılmış amaç veya hedef programa çevirirler. Yüksek seviyeli bir dil ile yazılanlarda kurallarına ters düşen hata kontrollerini oluşturduktan sonra komut ve bilgilerin makine tarafından tanınarak işlemlerin yapılmasını sonuçların tekrar yüksek seviyeli program diline anlaşılır duruma çevrilmesini sağlarlar. Fortran, C, C ++, C#, Pascal, Delphi gibi diller derleyici kullanırlar. Elektronik ortamda disk kütüğü yapısında hazırlanan kaynak programın işleyebilir makine diline dönüştürülmesi, kullanılan üst düzey dil için hazırlanmış dil derleyicisi yazılımları ile gerçekleştirilir. Örneğin, C ve C++ destekleyen Turbo C++, Borland C++, MS Visual C++ derleyicileri yaygın kullanılan dil derleyicilerindendir.

Bu dönüştürme süreci bir adımda gerçekleşmez. Örneğin C Derleyicisi derleme (compile), bağlama (linker), yükleme (loader) işlemleri sonunda işleyebilir amaç programa (makine kodu) dönüşür.

Yorumlayıcı (Interpreter) : Program kodlarının ilk satırından son satırına kadar satır satır belirtilmiş komut ve işlemleri inceleyerek kaynak programın hatalarının düzeltilmesine imkân veren ve çalıştıran programdır. Herhangi bir komut satırının çevrilmesinde ya da çalıştırılmasında bir hatayla karşılaştığında çalışmayı durdurur ve hatalı satırı programcıya bildirir. PHP, Perl, Lisp gibi diller yorumlayıcı kullanırlar.

Derleyici ve Yorumlayıcı Farkı


Basitçe, bir kaynak kodu hedef koda çevirdikten sonra çalıştıran ve dolayısıyla koddaki hataları yakalama işlemini ve kodun iyileştirilmesini daha kod çalıştırmadan yapan çeviricilere derleyici, kodu satır satır veya bloklar halinde çalıştırıp sırası gelmeyen satırları hiç çalıştırmayan bu satırlardaki hataları hiçbir zaman göremeyen ve kodun bütününe ait iyileştirmeleri yapamayan çeviricilere de yorumlayıcı adı verilmektedir

Yorumlayıcıda kodun okunması ve çevrilmesi programın çalışması sırasında yapıldığından hız düşüktür. Yorumlayıcı yalnızca karşılaştığı ilk hatayı rapor edebilir. Bu hata düzeltildiğinde sonraki çalışmada da program ancak bir sonraki hataya kadar ilerleyebilir. Oysa derleyici kaynak kodundaki bütün hataları bulabilir. Buna karşılık hata ayıklama işlemi yorumlayıcılarla daha kolaydır. Ayrıca derleyicilerle gelen bazı sınırlamaların kalkması nedeniyle daha esnek bir çalışma ortamı sağlanır. Son yıllarda iki yöntemin üstün yanlarını birleştiren karma diler (Java ve Python gibi) öne çıkmaya başlamışlardır

Çalışma Diyagramları: «Derleyici»


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Derleyiciler / Yorumlayıcılar


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Kavramlar

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

• Kaynak Program (Source Program): Bir programlama dili ile yazılmış programlardır. Kaynak program dosyasının uzantısı örneğin Visual Basic dilinde ise .bas veya .frm , C dilinde yazıldı ise .c , Java dilinde yazıldı ise .java, Assembly dilinde yazıldı ise .asm dir.

• Amaç Program (Object Program): Bir programlama dilinde yazılmış kaynak programın derlenmesi ile elde edilen program. Amaç program makine diline dönüştürülmüş ve çalıştırılmaya hazır programdır. Programlama dilleri, kaynak kodun makine koduna (amaç programa) çevrilmesi ve çalıştırılması işleminde derleyici, yorumlayıcı veya her ikisini birlikte kullanabilir.


Çalışma Diyagramları: «Yorumlayıcı»


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Yazılım Geliştirme Aşamaları


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Yazılım Geliştirme Aşamaları /Analiz


• Bir sistemin bileşenlerini (olaylar, kurallar, insanlar, makineler), bileşenlerin birbiri ile ilişkilerini, amaçlarını, önceliklerini belirleyerek sorunların tanımlanması amacıya yapılan çalışmalardır.

• Çözülecek soru tam olarak anlaşılmalıdır.

• Yanlış anlaşılmış bir sorunun çözümü yanlış olacak ve istenileni vermeyecektir.

• Analizde yapılacak ufak hatalar daha sonraki adımların yeni baştan yapılmasını gerektirebilir.

• İstenenler iyi belirlenmeli ve bunların var olan bilgiler ile ilişkileri öğrenilmelidir.

• Yapılacak işlemler belirlenir. Mümkün ise örnek veriler ile elde edilen sonuçlar değerlendirilmelidir.

• Soru tanımını tam olarak yaptıktan sonra, çözüm için yol aramak gerekir. Genellikle bir sorunun birden fazla çözüm yolu olabilir. Bunlardan en uygunu seçilmeye çalışılır. Soru ne kadar karışık olursa olsun, alt birimlere bölünür. Her birimin çözümü ayrı, ayrı yapılır. Bu yapılırken birimler arası ilişki sürekli olarak korunur.

• Algoritma bir sorunun çözümü için izlenecek yolun tanımıdır. Kısaca algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere erişme yöntemidir. Sonuçların dış ortama, dolayısıyla insana aktarımı düzgün bir biçimde yapılmalıdır. Programcı program çıktısı olarak almak istediği dökümün biçimini tasarlar. Bir döküm biçimi tasarlanırken anlaşılır ve kullanılabilir olmasına özen gösterilmelidir. Genellikle programa, çözdüğü soruna ilişkin bazı verilerin dışarıdan verilmesi gerekir. Örneğin bir denklem takımının kökleri bulunacaksa, ilgili katsayıların programa verilmesi gibi.

• Akış Şemasını Çizme: Akış şeması belirli bir işin yapılabilmesi için, basit işlemlerle şema halinde gösterilmesidir. Kısaca algoritmanın şemalarla gösterilmesidir. Algortima geliştirildikten sonra, daha iyi anlaşılabilir olması ve programlama dillerine aktarımı daha kolay olması nedeniyle, akış şeması haline getirilir. Böylece sorunun çözüm basamakları, birbirleri ile ilişkileri ve bilgi akışı daha kolay görülebilir ve yanlışlıklar düzeltilebilir

Yazılım Geliştirme Aşamaları /Tasarım


[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

• Yapılan çözümlemeye göre Sistemin bilgi akışı, girdiler, çıktılar şematik olarak ortaya konur. Algoritmalar geliştirilir. Akış şemaları, karar tabloları vb. şemalar üretilir.

• Doğruluğunun mantıksal sınaması yapılır.

Yazılım Geliştirme Aşamaları

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...][Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]


Yazılım Geliştirme Aşamaları / Test[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Yazılım Geliştirme Aşamaları


• Bakım: Programın, problemin kendisindeki veya çözüm yolundaki değişiklikler nedeni ile işlevselliğini devam ettirebilmesi için veya çözüm için kullandığı teknolojilerin yenilenmesi için gerekli düzenlemeleri (güncelleme) içeren bir konudur.


Kaynak :
Programlama Temelleri

Öğr. Gör. Selçuk ÖZKAN
Konu ArDa tarafından (29 Mart 2021 Saat 21:28 ) değiştirilmiştir.
Allecra, Bade ve diğer S4S kişi bunu beğendiniz.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Üyelik tarihi: 06 Ekim 2020
Mesajlar: 6,733
Konular: 2776
Cinsiyet:Bayan
Mentioned: 480
Alınan Beğeni: 4835
Verilen Beğeni: 3246
Standart
29 Mart 2021, 18:46
# 2
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
ArDa bunu beğendi.
https://i.imgyukle.com/2020/11/13/Tk9PqP.gif
Üyelik tarihi: 09 Ocak 2021
Nereden: Ankara
Mesajlar: 371
Konular: 68
Cinsiyet:Bay
Mentioned: 9
Alınan Beğeni: 281
Verilen Beğeni: 267
Standart
29 Mart 2021, 18:52
# 3
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Üyelik tarihi: 18 Mart 2021
Yaş: 30
Mesajlar: 1,093
Konular: 89
Mentioned: 116
Alınan Beğeni: 685
Verilen Beğeni: 985
Standart
30 Mart 2021, 17:41
# 4
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
ArDa bunu beğendi.
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Üyelik tarihi: 09 Ocak 2021
Nereden: Ankara
Mesajlar: 371
Konular: 68
Cinsiyet:Bay
Mentioned: 9
Alınan Beğeni: 281
Verilen Beğeni: 267
Standart
30 Mart 2021, 18:04
# 5
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Üyelik tarihi: 19 Ekim 2020
Nereden: Los Angaras
Mesajlar: 15,140
Konular: 1301
Mentioned: 1028
Alınan Beğeni: 7245
Verilen Beğeni: 9368
Standart
30 Mart 2021, 18:33
# 6
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
ArDa bunu beğendi.
🌼🍀
Üyelik tarihi: 05 Ekim 2020
Nereden: Ankara
Mesajlar: 4,412
Konular: 315
Cinsiyet:Bay
Mentioned: 596
Alınan Beğeni: 2047
Verilen Beğeni: 1377
Standart
30 Mart 2021, 18:51
# 7
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
ArDa bunu beğendi.
Yalnızlığım kader değil, bunu ellerimle yazdım.. 🌟
Üyelik tarihi: 09 Ocak 2021
Nereden: Ankara
Mesajlar: 371
Konular: 68
Cinsiyet:Bay
Mentioned: 9
Alınan Beğeni: 281
Verilen Beğeni: 267
Standart
31 Mart 2021, 15:15
# 8
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Üyelik tarihi: 09 Ocak 2021
Nereden: Ankara
Mesajlar: 371
Konular: 68
Cinsiyet:Bay
Mentioned: 9
Alınan Beğeni: 281
Verilen Beğeni: 267
Standart
31 Mart 2021, 15:16
# 9
Ziyaretçilere içerik gizlenmiştir.
İçerikleri görebilmek için üye olmalı ve üye girişi yapmalısınız.
Kayıt Ol Giriş Yap
[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]
Seçenekler
Stil
YASAL UYARI : İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan mIRC Forum Adresimizde 5651 Sayılı Kanun'un 8. Maddesine ve T.C.K'nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. mIRC Forum hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler, Yöneticilerimiz ile iletişime geçilmesi yada iletişim formunu doldurulması halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde mIRC Forum yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş sağlanacaktır.